Apartamente de vanzare in ansambluri rezidentiale din sectorul 5, Bucuresti:

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Sectorul 5, alături de perimetrul sectoarelor 3 și 4, formează zona cea mai veche a Bucureștiului ale cărei vestigii arheologice atestă așezări omenești încă din perioada paleoliticului.

Aflat în partea de sud-vest a Capitalei, în direcția orașelor Giurgiu și Alexandria, cu o suprafață de 29 km² și o populație de aproximativ 271.600 de locuitori, sectorul 5 este cuprins între sectoarele 4 (la est) și 6 (la vest) iar in centrul orașului are granițe commune și cu sectoarele 1 și 3. 

Suprafața acestui sector, cu  relief predominant de câmpie, este străbătut în zona sa nordică de o porțiune a râului Dâmbovița, ce avea pe malul ei drept Dealul Mihai Vodă (sau Dealul Spirei, sau Dealul Arsenalului) unde își avea sălașul zona istorică a capitalei dominat de străvechea mănăstire Mihai Vodă, monument emblematic al Bucureștiului. In partea nordică a sectorului 5 este Dealul Cotrocenilor, odinioară acoperit de întinsele păduri ale Vlăsiei, 

de livezi și de culture bogate de viță de vie, ce se prelungeau până spre Dealul Patriarhiei, RaduVodă, Dealul Văcăreștilor și actuala Șosea a Viilor, alcătuind așa numita Podgorie a Bucureștiului.

Începând de la intersecția B-dul. Regina Elisabeta cu Calea Victoriei:

 1. Limita de est a sectorului urmează traseul: Calea Victoriei până la P-ța Națiunile Unite (ambele exclusiv), Str. Apolodor până la Str. Sfinții Apostoli, pe Str. Sfinții Apostoli până la Str. Antim, Str. Antim (toate inclusiv) până la Str. George Georgescu (fostă  Calea Rahovei), Str. George Georgescu (fostă Calea Rahovei), traversează Bulevardul Libertății, Calea Rahovei până la intersecția cu Str. Gazelei, pe Str. Gazelei, pe Str. Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) până la Str. Fabrica de Chibrituri, pe Str. Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita dintre fostele incinte ale I.T.A. Bucureștiși I.T.A. Ilfov (lângă Autogara Filaret), Str. Serg. major Ancuța Ilie, pe Str. Cuțitul de Argint până la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe Str. Mitropolitul Veniamin Costache până la Str. Mitropolitul Iosif, pe Str. Mitropolitul Iosif, Calea Șerban Voda, Șos. Giurgiului (toate exclusiv), până la linia de cale ferată București-Giurgiu.

 2. Limita sud-estică este formată de o linie convențională  spre vest de la intersecția căii ferate București-Giurgiu cu Șos. Giurgiului până la Str. Orșova, pe Str. Orșova (inclusiv) până la Șos. București-Măgurele. Limita continuă cu o linie convențională de la intersecția șoselei București-Măgurele cu Str. Orșova, spre nord-vest până la drumul ce face legătura cu Gara Vîrteju; se continuă pe acest drum cu direcția nord-est până la Str. Botorca, pe Str. Botorca (inclusiv) până la Str. Simfoniei;  de la Str. Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătura cu Str. Piatra Șoimului, pe Str. Drăganul (exclusiv) intersectând Șos. Alexandriei în dreptul km. 8, apoi stația de pompare a Întreprinderii canal-apă București, urmează Str. Ghidiceni spre sud-vest, circa 800 m, de unde continuă cu o linie convențională până la Prel. Ghencea  la intersecția cu intrarea Floarea Galbenă, cuprinzând și Stațiunea experimentală de plante medicinal București.

 3. Spre nord limita sectorului urmează traseul: Prel. Ghencea de la intrarea Floarea Galbenă până la Str. Brașov, pe Bd-ul. Ghencea până la intersecția cu Calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sării, B-dul. Geniului, Șos. Cotroceni până la râul Dâmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul râulu iDâmbovița până la podul Elefterie, în continuare pe B-dul. Regina Elisabeta (inclusiv) până la intersecția cu Calea Victoriei.

Desi a fost marcată de pierderea sau dislocarea unor monumente de referință pentru memoria orașului, aceasta zona păstrează și astăzi în teritoriul său instituții și zone de o importanță deosebită pentru Capitală, printre care pot fi amintite, Instituții importante: Palatul Parlamentului, Palatul administrativ al Municipiului București (până în 2010 Primăria Municipiului București), Ministerul Apărării Naționale, Academia Tehnică Militară din București, Universitatea Națională de Apărare Carol I, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Universitatea din București (Rectoratul, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept), Opera Națională București, Institutul Cervantes cu sediul înclădirea ce a adăpostit Hotel Cișmigiu,Muzee/monumente: Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul Gheorghe Tattarescu, Autogara Filaret – clădirea primei gări feroviare din România (linia București-Giurgiu, 1869), Palatul Bragadiru, Grand Hôtel du Boulevard, Palatul Vama Poștei, Mănăstirea Antim, Vama București Antrepozite, Monumentul Eroilor Sanitari, Monumentul Eroilor Patriei, Statuia lui George Enescu din București, Statuia lui Mihail Kogălniceanu din București, Monumentul Domniței Bălașa,Parcuri: Parcul Cișmigiu, Parcul Izvor, Parcul Sebastian, Parcul Humulești

In prezent, primaria sectorului 5 lucreaza intens la promovarea si restructurarea cartierelor (Giurgiului, Ferentari, Rahova, Ghencea, Cotroceni) pe plan educational, cultural si arhitectural.  Gama de apartamente de vanzare este bogata si foarte variata. In functie de zona si arhitectura, ansamblurile rezidentiale ofera apartamente noi in blocuri noi la preturi mai ridicate in centru si preturi accesibile in zonele adiacente.

In continuare va prezentam lista ansamblurilor rezidentiale noi cu apartamente de vanzare in zona sectorului 5, Bucuresti.